Chcemy lepszego, przyjaznego miasta i harmonijnego rozwoju zgodnego z potrzebami mieszkańców.

Wizyta studyjna w Łodzi

Wyjazd przedstawicieli MDM do Łodzi w sprawie rewitalizacji miast w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji.

Comments

Comments are closed.