Chcemy lepszego, przyjaznego miasta i harmonijnego rozwoju zgodnego z potrzebami mieszkańców.

Tag - studium komunikacyjne

30 stycznia 2015

Metropolitarny punkt widzenia

Czas przyjrzeć się jak w Bytomiu urzędnicy podeszli do zagadnienia stworzenia Studium Komunikacyjnego. W 2006 r. została zawarta umowa pomiędzy miastem a „INKOM” S.C. z Katowic na wykonanie Studium Komunikacyjnego...