Chcemy lepszego, przyjaznego miasta i harmonijnego rozwoju zgodnego z potrzebami mieszkańców.

Raport z działań monitoringowych w źle funkcjonujących przestrzeniach publicznych Bytomia

12 maja 2020 admin 0 Comments

Do monitoringu wytypowano 3 różne przestrzenie publiczne w śródmieściu Bytomia. Każda z nich charakteryzowała się zupełnie inną specyfiką jeśli chodzi o funkcję, estetykę, znaczenie urbanistyczne. W sposób jednoznaczny uznaliśmy, że każda z tych przestrzeni znajduje się w stanie kryzysu, o różnorodnych przyczynach, które mieliśmy dopiero zdiagnozować w procesie badania.

Te przestrzenie to:

  1. „Zaułek” – najwęższa uliczka w mieście znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku.
  2. Ulica Karola Miarki – jedna z najważniejszych tras przelotowych przez centrum miasta będąca częścią drogi krajowej nr 94
  3. Ulica Dworcowa – najważniejszy i historycznie najbardziej prestiżowy deptak w mieście.

Na każdym z tych obszarów współpracowaliśmy z różnymi, lokalnymi grupami aktywistów, którzy pomagali nam zrozumieć miejscową problematykę i zaproponować możliwie najlepsze środki zaradcze. W pracach na każdym z obszarów brały udział inne osoby z naszej grupy roboczej. Z tych powodów metodologia badania i sposób prezentacji wyników są zróżnicowane zależnie od obszaru i obejmują m.in. analizę istniejącej dokumentacji projektowej, badanie policyjnych statystyk bezpieczeństwa oraz badanie ankietowe użytkowników danego obszaru.

Pobierz:
Raport z działań monitoringowych w trzch źle funkcjonujących przestrzeniach publicznych w Bytomiu

Komentarze

komentarzy

Previous Post