Chcemy lepszego, przyjaznego miasta i harmonijnego rozwoju zgodnego z potrzebami mieszkańców.

Debata nt. koncepcji centrum przesiadkowego

Debata ekspercka poświęcona planom budowy węzła przesiadkowego przy placu Wolskiego w Bytomiu. Udział wzięli: Paweł Jaworski z Fundacji Napraw Sobie Miasto, Dr Krzysztof Wrana, Dr Bartosz Mazur, Dr Agnieszka Labus, Robert Białas z MDM, Roman Badura ze Stowarzyszenia Rowerowy Bytom oraz przedstawiciele magistratu: Izabela Domagała, naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich, Andrzej Prochotta, naczelnik Wydziału Transportu Lokalnego i Józef Butrym, dyrektor MZDiM.