Chcemy lepszego, przyjaznego miasta i harmonijnego rozwoju zgodnego z potrzebami mieszkańców.

Czy Bytom jest gotowy na demograficzne tsunami ? Wykład dr Agnieszki Labus

23 lutego 2015 admin 0 Comments

Istnieje powszechne przekonanie, że miasta w XXI wieku stają wobec nowych problemów i wyzwań. Europa staje się kontynentem ludzi trzeciego wieku – starzejących się społeczeństw, a za sprawą globalizacji i postępu technologicznego pojawiają się nowe trendy związane ze zmianą stylu życia społeczeństw, które wpływają na nowe podejście do kształtowania miast europejskich. Ujemny przyrost naturalny, w wyniku spadku urodzeń tworzy sytuację, z którą w najbliższych dziesięcioleciach będą musiały zmierzyć się: kraje, gospodarki, społeczeństwa i miasta europejskie. Demograficzne tsunami (demografowie tak określają negatywne konsekwencje zmian demograficznych) może zagrozić funkcjonalności i żywotności miast, jeżeli władze miejskie w porę nie podejmą odpowiednich działań.

Szerzej ten problem zostanie przedstawiony podczas wykładu dr Agnieszki Labus, który odbędzie się w dniu 3 marca 2015r., o godzinie 18.00, w Centrum im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego przy Parafii św. Jacka w Bytomiu, (wejście od ul.Matejki).

image2222

Podczas wykładu zostaną zaprezentowane wybrane koncepcje odnowy miejskiej w kontekście starzenia się społeczeństwa, które realizowane w sposób konsekwentny i zintegrowany mogą stanowić szansę dla pozytywnej zmiany w całym mieście.

Wykład będzie dotyczył omówienie wyników projektu badawczego pt. Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI wieku w koncepcjach odnowy miejskiej, finansowanego z Narodowego Centrum Nauki w latach 2011-2013 o numerze DEC-2011/01/N/HS4/02638, dotyczącego zidentyfikowania koncepcji odnowy miejskiej w miastach europejskich i poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania:

• Jaki jest stan wiedzy na temat tworzenia się miejsc przyjaznych osobom starszym w miastach europejskich?
• Jak wiedza o starzeniu się ludności stymuluje działania władz miejskich?
• Jakie przykłady działań odpowiadają na wyzwania współczesności (przykłady dobrej praktyki planistycznej)?

Zaprezentowany materiał ma skłonić uczestników wykładu do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu dobre praktyki zaczerpnięte z miast europejskich są możliwe do zastosowania w Bytomiu, w którym zmiany demograficzne powinny być jednym z priorytetowych wyzwań dla odnowy miejskiej? Co można zrobić już dzisiaj i jaką bazę przygotować przyszłym pokoleniom Bytomian, aby złagodzić w skutkach demograficzne tsunami, jeśli o jego uniknięciu nie ma już mowy?

dr-agnieszka-labus

Agnieszka Labus – od urodzenia Bytomianka. Jest adiunktem naukowym w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, doktorem nauk technicznych (2013) w dyscyplinie architektura i urbanistyka w specjalności odnowa miejskiej w kontekście zmian demograficznych, w tym starzenia się społeczeństwa.
Rezultatem jej badan, które prowadzi od 2009 roku jest ponad 40 publikacji oraz monografia autorska na podstawie pracy doktorskiej pt. Starzejące się społeczeńtwa europejskie XXI wieku w koncepcjach odnowy miejskiej, a także ponad 20 wystąpień konferencyjnych (w Polsce i za granicą) w tym wykłady i warsztaty prowadzone dla beneficjentów ośrodków lokalnych i regionalnych.
Uczestniczka projektów badawczych związanych głównie z problematyką starzenia się społeczeństwa. Ekspert w zespole zadaniowym ds. pierwszego w Polsce dokumentu strategicznego w kontekście starzenia się społeczeństwa na poziomie regionalnym powstałego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
Za swoje badania i projekty została nagrodzona licznymi nagrodami i stypendiami (nadanymi m.in. przez MNiSW, Fundację dla Polski, Design Silesia – EFS, Tygodnik “Polityka”).

Komentarze

komentarzy

#kurczenie się miast#starzenie społeczeństw#wykład

Previous Post

Next Post